dithering lub posteryzacja

Moduł ten eliminuje niektóre artefakty pasm, które mogą wystąpić, gdy wewnętrzne 32-bitowe dane zmiennoprzecinkowe darktable są przesyłane do dyskretnego 8-bitowego lub 16-bitowego całkowitego formatu wyjściowego w celu wyświetlenia lub eksportu. Może on również zostać użyty do kreatywnych efektów posteryzacji.

Chociaż nie jest to nieodłączny problem w żadnym z modułów darktable, niektóre operacje mogą powodować powstawanie pasm (bandingu), jeśli tworzą gradient jasności w obrazie. Aby złagodzić możliwe artefakty, należy rozważyć aktywację ditheringu podczas korzystania z modułów winietowania lub filtra połówkowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku zdjęć z rozciągniętymi obszarami jednorodnymi, takimi jak bezchmurne niebo. Uważaj także na artefakty pasków podczas korzystania z gradientu maski wektorowej.

Oglądanie obrazu o bardzo małej głębi bitowej z pewnej odległości (np. „Floyd-Steinberg 1-bit b&w”) da wrażenie jednorodnego obrazu w skali szarości. darktable próbuje naśladować to wrażenie podczas renderowania pomniejszonych obrazów w widoku centralnym, oknie nawigacji i miniaturach. Osiąga się to poprzez dithering tych obrazów w większej liczbie poziomów skali szarości. Należy zauważyć, że w konsekwencji moduł analizy obrazu — wykorzystujący dane z okna nawigacji — pokaże tę zwiększoną liczbę poziomów i dlatego nie będzie to pełne dopasowanie do obrazu wyjściowego.

🔗kontrolki modułu

metoda
Wybierz metodę ditheringu.

Floyd-Steinberg (domyślnie): Systematycznie rozkłada błędy kwantyzacji na sąsiednie piksele. Ta metoda może być wybrana z niektórymi typowymi wyjściowymi głębiami bitowymi. Alternatywnie możesz wybrać floyd-steinberg auto, który automatycznie dostosowuje się do żądanego formatu wyjściowego.

losowa: Ta metoda dodaje po prostu nieco losowości dla przełamania ostrych przejść wartości tonalnych.

posteryzacja: Ta metoda kwantyzuje wartości pikseli na wskazaną liczbę odrębnych poziomów na kanał koloru (podobnie jak Floyd-Steinberg), ale nie redystrybuuje błędów kwantyzacji, tworząc efekt posteryzacji. Wybranie dwóch poziomów na kanał daje osiem możliwych kolorów wyjściowych, trzy poziomy dają 27 kolorów (3x3x3) i tak dalej. Użyj innych modułów wpływających na kolory lub krzywe tonalne (takich jak korektor tonów lub balans kolorów rgb), aby precyzyjnie dostroić, które piksele wytwarzają które posteryzowane kolory. Do kontroli efektu końcowego możesz także użyć różnych trybów mieszania.

tłumienie (tylko metoda „losowa”)
Kontroluje poziom dodanego losowego szumu wyrażony jako współczynnik tłumienia na podstawie 10*log 2. Wartość -80 dobrze pasuje do 8-bitowych formatów wyjściowych, ponieważ współgra z maksymalną zmianą jednego z 256 możliwych poziomów; -160 jest dobrym wyborem dla wyjścia 16-bitowego.

translations