kolekcje i rolki filmu

Kolekcja to zestaw zdjęć, spełniających zadane kryteria.

Podstawowym rodzajem kolekcji jest rolka filmu, zawierająca wszystkie zdjęcia, zaimportowane z określonego folderu dyskowego. Za każdym razem, kiedy importujesz zdjęcia z systemu plików, są one organizowane w rolkę filmu, której nazwa pochodzi od nazwy folderu nadrzędnego.

W module kolekcji możesz łatwo konstruować inne rodzaje kolekcji, oparte o różne atrybuty zdjęć (dane Exif, nazwa pliku, etykiety, itd.). Można stosować tam złożone kryteria, składane logicznie, w celu zawężania bądź poszerzania kolekcji.

darktable zachowuje do szybkiego dostępu listę ostatnio użytych kolekcji. Dostęp do nich można uzyskać poprzez moduł ostatnio używanych kolekcji.

translations