winietowanie

Stosuje do zdjęcia efekt winietowania.

Winietowanie to modyfikacja jasności i nasycenia na granicach obrazu w określonym kształcie. Wiele z wymienionych poniżej parametrów można również modyfikować za pomocą graficznej kontrolki, która nakłada obraz, gdy moduł jest wybrany, pokazując kształt i zakres efektu.


Uwaga: wiadomo, że ten moduł w określonych warunkach wywołuje artefakty pasowania (ang. banding). Rozważ aktywację modułu ditheringu lub posteryzacji, aby temu zapobiec.


Uwaga: ten moduł może dawać nienaturalne rezultaty i należy go używać ostrożnie. Zamiast tego użyj modułu ekspozycji z maską eliptyczną z dużym obszarem przejścia i, jeśli konieczne, użyj modułu balansu kolorów rgb z tą samą maską, aby zmniejszyć nasycenie na krawędziach.


🔗kontrolki modułu

start zanikania
Promień centralnego obszaru winiety.
promień zanikania
Progresywność zanikania. Niższe wartości powodują gwałtowniejsze przejścia.
jasność
Intensywność rozjaśnienia (wartości dodatnie) lub przyciemnienia (wartości ujemne).
nasycenie
Kontroluje intensywność kolorów, gdy są one nienasycone/nasycone w przyciemnionym/rozjaśnionym obszarze winietowania.
środek w poziomie/pionie
Przesuwa środek obszaru winietowania w poziomie/w pionie.
kształt
Kształt efektu winietowania. Domyślna wartość 1 tworzy obszar kołowy lub eliptyczny. Mniejsze wartości zmieniają kształt na bardziej kwadratowy; wyższe wartości zmieniają go w kształt podobny do krzyża.
proporcje automatyczne
Automatycznie dostosowuje stosunek szerokości do wysokości obszaru winietowania, aby dopasować proporcje obrazu pod spodem. Zwykle powoduje to, że obszar winietowania staje się eliptyczny.
proporcje szerokość/wysokość
Ręczne ustawienie proporcji szerokość/wysokość obszaru objętego winietą.
dithering
Aktywuj losowe roztrząsanie szumów, aby złagodzić artefakty pasmowe, spowodowane przez gradienty winiet. Wybierz „Wyjście 8-bitowe”, aby zapobiec powstawaniu pasków na ekranie monitora i w przypadku plików JPEG. Po ustawieniu na „wyjście 16-bitowe” stosowana jest tylko niewielka ilość ditheringu, wystarczająco mocna, aby skompensować pasy na drobnoziarnistym poziomie 16-bitowym. Obecnie zaleca się, aby dla złagodzenia artefaktów pasmowania korzystać z modułu ditheringu lub posteryzacji.

translations