wejściowy profil koloru

Określa, w jaki sposób darktable interpretuje kolory na zdjęciu.

Moduł pobiera przestrzeń barwną, używaną przez źródło zdjęcia (np. aparat lub skaner) i konwertuje kodowanie pikseli do standaryzowanej roboczej przestrzeni barwnej. Oznacza to, że późniejsze moduły w kolejce przetwarzania nie muszą być rozpatrywane w kontekście określonego urządzenia wejściowego i mogą pracować i przeprowadzać konwersje do/z roboczej przestrzeni barwnej.

Kiedy obraz zostanie zapisany w surowym pliku, moduł wejściowego profilu koloru zastosuje standardową lub rozszerzoną macierz kolorów, dedykowaną dla tego modelu aparatu, która zostanie użyta do zmapowania kolorów na przestrzeń barwną profilu roboczego. Jeśli informacja o przestrzeni barwnej osadzona jest w pliku zdjęcia, moduł wejściowego profilu koloru użyje tej informacji podczas mapowania kolorów na przestrzeń barwną profilu roboczego. Użytkownik może również wyraźnie określić przestrzeń barwną dla obrazu wejściowego, a nawet dostarczyć profil ICC, dedykowany specjalnie dla określonego urządzenia wejściowego.

Jako część mapowania z wejściowej do roboczej przestrzeni barwnej, kolory mogą zostać ograniczone do określonego gamutu przy użyciu opcji _przycinania do gamutu, pomagającej ograniczyć niektóre rzadkie artefakty barwne. Ma na to wpływ również docelowy sposób odwzorowania barw.

Zauważ, że ostateczny profil barwny, użyty do eksportu zdjęcia, możesz ustawić w module wyjściowego profilu koloru.

🔗kontrolki modułu

profil wejściowy
Profil kolorowej matrycy do zastosowania. Udostępniliśmy kilkanaście matryc wraz z rozszerzeniami dla kilku modeli aparatów. Matryce rozszerzone zostały zaprojektowane po to, żeby uzyskać obrazek bliższy oryginałowi z aparatu.

Możesz skorzystać również z własnych profili ICC i umieścić je w $DARKTABLE/share/darktable/color/in lun $HOME/.config/darktable/color/in (gdzie $DARKTABLE jest katalogiem instalacyjnym darktable, a $HOME – twoim katalogiem domowym). Zauważ, że foldery color/in nie są tworzone przez program instalacyjny darktable; jeśli chcesz z nich skorzystać, musisz stworzyć je samodzielnie. Wspólnym źródłem profili ICC jest oprogramowanie, dostarczane z aparatem, które zawiera często profile dopasowane do twojego modelu. Jeśli chcesz z nich skorzystać, rozważ aktywację modułu naprawy profilu wejściowego.

Jeśli zdjęcie wejściowe jest plikiem o niskim zakresie tonalnym, jak JPEG, lub plikiem raw w formacie DNG, być może zawiera już osadzony profil ICC, który domyślnie zostanie użyty przez darktable. Możesz przywrócić tę wartość domyślną, wybierając"osadzony profil icc". Jeśli na takim zdjęciu najedziesz kursorem na pole wybory profilu wejściowego, w podpowiedzi będziesz mógł zobaczyć szczegóły osadzonego profilu.

profil roboczy
Profil roboczy, używany przez moduły produkcyjne darktable. Każdy moduł może określić samodzielną przestrzeń, w której operuje, i to wyzwoli konwersję. Domyślnie darktable użyje “liniowy Rec2020 RGB” i jest to dobry wybór dla większości przypadków.
przycinanie gamutu
Aktywuje mechanizm obcięcia koloru. W większości przypadków można pozostawić to wyłączone. Jeśli jednak twoje zdjęcie posiada pewne szczególne cechy, takie jak mocno nasycone źródła niebieskiego światła, przycinanie gamutu może okazać się przydatne dla uniknięcia artefaktów czarnych pikseli. Zob. możliwe artefakty koloru.

Wybierz z listy profili RGB. Kolory wejściowe z nasyceniem przekraczającym dozwolony zakres wybranego profilu zostaną przycięte do wartości maksymalnej. “liniowy Rec2020 RGB” oraz “AdobeRGB (kompatybilny)” pozwalają na szerszy zakres kolorów, a “sRGB” i “liniowy Rec709 RGB” przytną je bardziej. Wybierz profil, nie tworzący artefaktów przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki barwnej.

translations