barwy podstawowe rgb

Umożliwia dostosowanie odcieni i czystości podstawowych kolorów RGB (tj. które reprezentują czerwony, zielony i niebieski), pozostawiając niekolorowane (szare) piksele bez zmian. Oprócz zachowania szarych pikseli, w ramach tej regulacji zachowane są również przeciwstawne relacje między kolorami: jeśli zwiększysz czystość niebieskiego koloru podstawowego, to dla równowagi wzrośnie też intensywność żółtego koloru; jeśli przesuniesz niebieski w stronę cyjanu, przeciwny żółty zmieni się w pomarańczowy.

Moduł ten jest zasadniczo mikserem kanałów (jak w module kalibracji kolorów), ale z innym interfejsem. Mimo że suwaki noszą nazwy „czerwony”, „zielony” i „niebieski”, wszystkie regulacje mają charakter globalny i wpływają na ogólną kolorymetrię obrazu, podobnie jak robi to mikser kanałów.

Stosowane przed modułami mapowania tonów krzywej filmowej rgb lub sigmoidy barwy podstawowe rgb mogą być użyte do wprowadzenia niewielkich korekt kolorymetrii. Po nałożeniu po modułach mapowania tonów moduł można zastosować do kreatywnych zmian, takich jak zabarwienie.

🔗kontrolki modułu

barwa czerwieni
Przesuń kolor czerwony w kierunku żółtego (wartości dodatnie) lub magenta (wartości ujemne)
czystość czerwieni
Czystość czerwonej barwy podstawowej
barwa zieleni
Przesunięcie koloru zielonego w kierunku cyjanu (wartości dodatnie) lub żółtego (wartości ujemne)
czystość zieleni
Czystość zielonej barwy podstawowej
barwa niebieskiego
Przesunięcie koloru niebieskiego w stronę magenty (wartości dodatnie) lub cyjanu (wartości ujemne)
czystość niebieskiego
Czystość niebieskiej barwy podstawowej
barwa zafarbu
Opcja ta, zastosowana po mapowaniu tonów, umożliwia zabarwienie szarych (achromatycznych) części obrazu. Zastosowany przed mapowaniem tonów działa jak kontrola balansu bieli.
czystość barwy zafarbu
Czystość odcienia, zastosowanego do zdjęcia

translations