edytor metadanych

Umożliwia edycję metadanych wybranych zdjęć.

Metadane to dowolny tekst (tytuł, opis, twórca, wydawca, prawa itp.), który opisuje twoje obrazy.

W przypadku wybrania kilku zdjęć, mających różne wartości dla danego pola metadanych, moduł wyświetli dla tego pola - jeśli zdecydujesz się na zastosowanie zmian, pola te nie ulegną zmianie. Jeśli klikniesz pole PPM, na końcu menu kontekstowego zostaną wyświetlone różne wartości. Wybierz jedną z wartości w menu, aby zastosować ją do wszystkich wybranych obrazów — zmiana zostanie zapisana po naciśnięciu przycisku „Zastosuj” lub klawisza Enter/Tab.

🔗kontrolki modułu

przycisk reset
Usuwa widoczne (por. niżej) metadane z wybranych obrazów.
pola wprowadzania metadanych
Dla każdego elementu metadanych wyświetlane jest osobne pole. Przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przewijania myszą, aby zwiększyć wysokość pola. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby wstawić nowy wiersz. Kliknij dwukrotnie etykietę pola, aby usunąć zawartość tego pola.
zastosuj
Stosuje nowe ustawienia z pól wprowadzania metadanych do wybranych obrazów.

🔗klawiatura

Możesz używać klawiatury do nawigacji i stosowania zmian, gdy dowolne pola wprowadzania metadanych mają fokus:

  • Klawisz Tab zapisuje bieżące pole i przenosi kursor do następnego pola. Po osiągnięciu ostatniego pola klawisz Tab przywraca focus do pierwszego pola.

  • Shift+Tab działa tak samo jak Tab, ale w przeciwnym kierunku.

  • Klawisz Enter zapisuje bieżące pole bez przesuwania kursora.

🔗ustawienia

Opcja “ustawień…” w menu presetów otwiera okno dialogowe, w którym można skonfigurować sposób obsługi metadanych w darktable. Dla każdego elementu metadanych dwa pola wyboru pozwalają ograniczyć sposób obsługi metadanych:

widoczne
Pokazuje lub ukrywa to pole metadanych. Ukryte pola nie są uwzględniane w eksportowanych obrazach.
prywatne
Zachowuje to pole metadanych jako prywatne. Prywatne pola nie są uwzględniane w eksportowanych obrazach.

translations