ostatnio używane kolekcje

Wyświetla listę ostatnio użytych kolekcji, wygenerowaną przez moduł kolekcji.

Moduł może być ukryty, w zależności od preferencji ustawionych w module kolekcji.

Kliknij wpis, aby ponownie otworzyć wybraną kolekcję. Aktualizuje to również moduł kolekcji o odpowiednie kryteria i reguły filtrowania.

🔗ustawienia

Opcja „ustawienia…” w menu presetów pozwala dostosować zachowanie modułu ostatnich kolekcji w następujący sposób:

liczba kolekcji do przechowania
Liczba ostatnich kolekcji do przechowywania i wyświetlania w module ostatnich kolekcji (domyślnie 10)
schowaj przycisk historii i wyświetl moduł w zamian
Określa, czy wolisz używać tego modułu, czy przycisku historii w module kolekcji.

translations