podstawy: pliki luarc

Po starcie darktable automatycznie załaduje skrypty Lua, $DARKTABLE/share/darktable/luarcoraz $HOME/.config/darktable/luarc (gdzie $DARKTABLE oznacza katalog instalacyjny darktable, a $HOME – katalog domowy użytkownika).

To jedyny przypadek, kiedy darktable samodzielnie wywołuje skrypt Lua. Skrypty mogą rejestrować wywołania zwrotne (ang. callbacks) do obsługi różnych zdarzeń w darktable. Mechanizm ten jest podstawową metodą wyzwalania akcji lua.

translations