monochromatyczność

Przeprowadza szybką konwersję zdjęcia do wersji czarno-białej przy użyciu zmiennego filtra koloru.

Aby użyć tego modułu, najpierw zmniejsz rozmiar filtra (aby skoncentrować jego efekt) i przesuń go przez paletę odcieni, aby znaleźć najlepszą wartość filtra dla żądanego odwzorowania obrazu. Następnie stopniowo rozszerzaj filtr, aby objąć więcej odcieni i uzyskać bardziej naturalną tonację.

Chociaż ten moduł jest łatwy w użyciu, lepsze wyniki można zwykle uzyskać, korzystając z ustawień wstępnych emulacji filmu w module kalibracji kolorów.


Uwaga: w pewnych warunkach, szczególnie w przypadku silnie nasyconych źródeł niebieskiego światła w kadrze, ten moduł może generować artefakty z czarnymi pikselami. Użyj opcji przycinania gamutu w module profilu koloru wejściowego, aby złagodzić ten problem.


🔗kontrolki modułu

rozmiar/pozycja filtra
Domyślne środkowe położenie filtra ma neutralny efekt, ale przeciągnięcie go do innej pozycji powoduje zastosowanie filtra analogicznego do robienia czarno-białego zdjęcia przez zwykły filtr kolorowy.

Można aktywować próbnik kolorów, aby automatycznie ustawić pozycję i rozmiar filtra w oparciu o wybraną część obrazu. Przewiń kółko myszy, aby zmienić rozmiar filtra, dzięki czemu zakres odcieni filtra będzie mniej lub bardziej selektywny.

światła
Kontroluje ilość zachowanych świateł.

translations