miejsca danych

Poniższe opcje dotyczą bazy danych biblioteki darktable oraz plików pobocznych XMP.

🔗baza danych

utwórz zrzut bazy danych
Określa, jak często darktable powinien tworzyć migawki bazy danych. Dostępne opcje to „nigdy”, „raz na miesiąc”, „raz na tydzień”, „raz dziennie” i „podczas zamykania” (domyślnie „raz na tydzień”)
ile kopii zapasowych przechowywać
Liczba migawek do zachowania po utworzeniu nowej migawki, nie licząc kopii zapasowych bazy danych, wykonanych podczas przenoszenia między wersjami darktable. Wpisz „-1”, aby przechowywać nieograniczoną liczbę migawek. (domyślnie 10)

🔗pliki poboczne XMP

twórz pliki XMP
Pliki poboczne XMP zapewniają nadmiarową metodę zapisywania zmian, które wprowadziłeś na zdjęciu, oprócz zmian zapisanych w bazie danych darktable. Ta opcja pozwala wybrać, kiedy zapisać te pliki po raz pierwszy. Po utworzeniu będą one nadpisywane za każdym razem, ilekroć wyedytujesz zdjęcie bądź dodasz do niego znacznik. Dostępne opcje to:
  • nigdy: Nie zapisuj plików pobocznych. Może to być przydatne, jeśli używasz wielu wersji darktable do celów programistycznych/testowych, ale zwykle nie jest to zalecane.
  • przy imporcie: Plik poboczny zostanie zapisany zaraz po dodaniu obrazu do biblioteki darktable.
  • po edycji: Plik poboczny nie zostanie zapisany aż do pierwszej edycji zdjęcia lub dodania do niego znacznika.

Zdecydowanie zaleca się wybranie opcji „przy imporcie” lub „po edycji”. Pliki poboczne zapewniają przydatne zabezpieczenie przed utratą danych w przypadku uszkodzenia bazy danych. Utworzenie kopii zapasowej nieprzetworzonego pliku wraz z towarzyszącym mu plikiem pobocznym umożliwi pełne przywrócenie pracy w późniejszym terminie poprzez ponowne zaimportowanie historii edycji z powrotem do darktable (domyślnie „przy imporcie”).

zapisuj skompresowane etykiety XMP
Zapisy w etykietach XMP mogą być duże i przekraczać dostępne miejsce do przechowywania stosu historii w niektórych plikach wyjściowych dla eksportu. Opcja umożliwia kompresję binarnych etykiet XMP w celu zaoszczędzenia miejsca. Dostępne opcje to “nigdy”, “zawsze” oraz “tylko duże” (domyślnie).
interwał autozapisu
To ustawienie ustawia odstęp (w sekundach), po którym historia przetwarzania obrazu będzie automatycznie zapisywana (w widoku ciemni). Ustaw na zero, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie. Należy pamiętać, że ta opcja może zostać zignorowana w przypadku wolnych dysków (domyślnie 10 s).
wyszukaj zaktualizowane pliki XMP przy starcie
Skanuje wszystkie pliki XMP podczas uruchamiania i sprawdza, czy jakieś nie zostały w międzyczasie zaktualizowane przez inne oprogramowanie. Jeśli zostaną znalezione zaktualizowane pliki XMP, otwiera się menu, w którym użytkownik może wybrać, który z plików XMP ma zostać ponownie załadowany (zastępując wpisy bazy danych darktable zawartością pliku XMP), a który z XMP ma zostać nadpisany z bazy danych darktable. Aktywacja tej opcji powoduje także, że darktable sprawdza pliki tekstowe, które zostały dodane po zakończeniu importu (domyślnie wyłączone).

translations