конвеєр обробки та порядок модулів

Впорядкована послідовність модулів обробки, що працюють над вхідним файлом для створення вихідного зображення, відома як “конвеєр обробки”.

Порядок конвеєра обробки графічно представлений порядком, в якому модулі представлені в інтерфейсі користувача – конвеєр починається з raw-зображення внизу списку модулів і застосовує модулі обробки один за одним, накладаючи шар на шар обробки знизу вгору, поки він не досягне верху списку, де виводить повністю оброблене зображення.


Примітка: Порядок виконання модулів обробки точно відповідає порядку, в якому модулі відображаються в інтерфейсі користувача darktable. Зміна порядку модулів в інтерфейсі користувача змінює спосіб обробки вашого зображення.


🔗порядок модулів і робочі процеси

Порядок виконання модулів у конвеєрі був ретельно підібраний для забезпечення найкращої якості виходу. У попередніх версіях darktable не було можливості змінити порядок модулів. Однак існує низка цілком конкретних випадків використання, коли рекомендується переміщення деяких модулів всередині конвеєра.

Однією з основних причин зміни порядку модулів стала версія darktable 3.0, яка представила новий спосіб роботи на основі сцен. Версія 3.2 це формалізувала, представивши робочі процеси на основі відображення та на основі сцен, які контролюються параметром налаштування > обробка > автозастосування замовчувань робочого процесу.

Основна відмінність між цими двома робочими процесами полягає в тому, що процес на основі відображення працює переважно в низькому динамічному діапазоні екрана користувача, тоді як на основі сцен працює у високому динамічному діапазоні початкового файлу raw. Перехід між на основі сцен та на основі відображення зазвичай виконується модулем тональне відображення, який приймає вхід високого динамічного діапазону від камери і стискає його відповідно до динамічного діапазону вихідного носія.

🔗робочий процес на основі відображення

До версії 3.0 робочий процес darktable був на основі відображення (автозастосування замовчувань робочого процесу = “на основі відображення”), і ця опція все ще надається як застарілий режим. У цьому робочому процесі модуль базова крива або filmic rgb виконує відображення тонів на початку конвеєра, а більшість інших модулів darktable працюють з даними зображень у стиснутому просторі на основі відображення.

Цей робочий процес уможливлює застарілий порядок модулів (до darktable-3.0) і автоматично вмикає модуль базової кривої для нових зображення.

Дані пікселів у просторі на основі відображення є нелінійними та не є фізично реалістичним відображенням оригінальної сцени. Це може призвести до різноманітних артефактів з деякими модулями, тому було створено робочий процес (зараз за замовчуванням) на основі сцен.

🔗робочий процес на основі сцен

Робочий процес на основі сцен (автозастосування замовчувань робочого процесу = “на основі сцен”) був уведений як частина darktable 3.0. Порядок модулів був повністю переставлений, щоб розмістити модулі відображення тонів filmic rgb і базова крива значно пізніше в конвеєрі. Це означає, що більшість піксельних операцій тепер працюють у лінійному rgb просторі і лише кілька модулів залишаються в нелінійному просторі на основі відображення. У рамках цього робочого процесу зараз рекомендується, щоб більша частина обробки зображень здійснювались із використанням модулів до filmic rgb і включно з ним. Операції в цьому розділі конвеєра, будучи справді лінійними, набагато фізично реалістичніші і дають менше артефактів.

Цей робочий процес вмикає порядок модулів v3.0 і автоматично вмикає модулі експозиція та filmic rgb з деякими пресетами, призначеними для того, щоб діяти як розумна відправна точка для редагування на основі сцен.

🔗зміна порядку модулів

Настійно рекомендується, щоб користувачі не змінювали порядок модулів у конвеєрі з ряду причин:

  • Послідовність модулів була підібрана з великою ретельністю, щоб забезпечити найвищу якість виходу. Зміни в послідовності часто погіршують результат, а не покращують його.

  • Деякі модулі обробки просто не мають сенсу, якщо вони зміщуються в конвеєрі. Наприклад, відновленню переекспонованих ділянок потрібно працювати з raw даними до модуля демозаїкізації, який сам повинен бути виконаний перед тим, як можна застосувати будь-який вхідний ICC профіль. З цієї причини все ще неможливо перемістити деякі модулі, які розміщені на початку конвеєра.

  • Більшість модулів обробки призначені для роботи в певному кольоровому просторі (докладніше див. у розділі управління кольором). Повна гнучкість вимагатиме, щоб модулі підтримували різні паралельні алгоритми залежно від колірного простору, в якому вони працюють, що різко збільшить складність.

Незважаючи на загальну рекомендацію не змінювати порядок модулів у конвеєрі, переміщати модулі всередині конвеєра можливо, утримуючи Ctrl+Shift та перетягуючи потрібний модуль у нове місце. Це варто робити лише досвідченим користувачам, які розуміють вплив, який це матиме на зображення.

Порядок модулів можна вручну змінити на v3.0 або застарілий за допомогою модуля порядок застосування модулів , який також можна використовувати для визначення власного порядку модулів.

translations