kontrolki modułu

Ten rozdział opisuje sposoby interakcji z kontrolkami modułów.

🔗suwaki

Suwaki oferują pięć różnych metod interakcji, w zależności od poziomu dokładności, którego potrzebujesz.

kliknięcie LPM
Kliknij gdziekolwiek w obszarze suwaka dla ustawienia jego wartości. Możesz również kliknąć i przesunąć suwak w celu zmiany jego wartości. Nie musisz klikać dokładnie w trójkąt czy linię – możesz kliknąć gdziekolwiek w obszarze suwaka, nawet na jego etykietę.
mouse wheel
Hover over the slider with your mouse, then use your mouse wheel to adjust the value. You can alter the default speed at which the mouse scroll adjusts a slider by scrolling over that slider while in visual shortcut mapping mode.
klawisze strzałek na klawiaturze
Kiedy suwak jest wybrany, możesz przesunąć nad niego kursor myszy, by przy pomocy klawiszy strzałek (←/↓ oraz →/↑) określić wskazywaną wartość. W celu wyboru suwaka bez zmiany bieżącej wartości kliknij dwa razy PPM.
PPM
Kiedy kursor znajduje się nad suwakiem, PPM wyświetli pod suwakiem kontrolkę, którą możesz sterować przy użyciu myszki lub klawiszy numerycznych z klawiatury.

Bauhaus

A bent line extending from the triangular marker moves with your mouse. The closer your mouse pointer is to the triangular marker the coarser the control you have over the value; the further away from the triangular marker the finer your control. Left-click with your mouse to accept the new value and hide the pop-up.

Możesz też wpisać nową wartość przy użyciu klawiatury i zatwierdzić ją klawiszem Enter. Możesz nawet wpisać ją w postaci wyrażenia arytmetycznego, które darktable obliczy za ciebie – poprzednią wartość możesz oznaczyć jako “x”.

podwójne kliknięcie
Podwójne kliknięcie na suwaku bądź jego etykiecie spowoduje reset do jego wartości domyślnej.

In addition, the speed of mouse-wheel, arrow-key and click+drag adjustments can be altered:

  • przytrzymaj Shift przy określaniu wartości, aby zwiększyć skok wartości dziesięciokrotnie.

  • przytrzymaj Ctrl przy określaniu wartości, aby zmniejszyć skok wartości dziesięciokrotnie.

Both of these multipliers can be amended in preferences > shortcuts by altering the speed of the fallbacks/value actions.

🔗listy rozwijalne

Kliknij na liście, aby zobaczyć listę dostępnych opcji do wyboru. Niekiedy lista otworzy się blisko górnej lub dolnej krawędzi ekranu wskazując, że nie wszystkie opcje są widoczne – użycie rolki myszy pozwoli przewinąć wszystkie opcje. Możesz również skorzystać z kółka myszy i klawiatury, aby wybrać opcję, lub zacząć pisać, jeśli chcesz filtrować listę wartości.

🔗próbniki koloru

Część modułów pozwala na wybór parametrów przy użyciu próbników (oznaczonych ikoną color-picker-icon ). Korzystają one ze standardowego interfejsu, a większość operuje w trybie punktowym bądź obszarowym. Tryb punktowy może być aktywowany przez kliknięcie na ikonie próbnika. Tryb obszarowy – przez Ctrl+LPM lub PPM.

🔗skróty klawiszowe

Parametry modułów mogą być również ustawiane przy użyciu skrótów klawiaturowych. Zob. ustawienia > skróty.

translations