korekcja obiektywu

Automatycznie koryguje (i symuluje) zniekształcenia obiektywu, poprzeczne aberracje chromatyczne (TCA) i winietowanie.

Moduł identyfikuje kombinację aparat/obiektyw na podstawie danych Exif i dostarcza parametrów korekcyjnych w oparciu o zewnętrzną bibliotekę lensfun.

Jeśli biblioteka lensfun twojego systemu nie ma profilu korekcji dla automatycznie zidentyfikowanej kombinacji aparat/obiektyw, elementy sterujące dla trzech parametrów fotometrycznych (poniżej) zostaną zastąpione komunikatem ostrzegawczym. Możesz spróbować samodzielnie znaleźć odpowiedni profil, wyszukując go w menu.

Jeśli twój obiektyw znajduje się na liście, ale nie został poprawnie zidentyfikowany, może to wymagać pewnych zmian w programie exiv2 (p. ten post). Należy pamiętać, że po dokonaniu takich korekt może być konieczne ponowne zaimportowanie obrazów, ponieważ nazwa obiektywu jest pobierana w ramach procesu importowania.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego obiektywu, sprawdź, czy znajduje się on na liście aktualnie obsługiwanych obiektywów i spróbuj uruchomić [lensfun-update-data] (https://lensfun.github.io/manual/v0.3.2/lensfun-update-data.html). Jeśli nadal nie ma profilu pasującego do twojego obiektywu, Torsten Bronger, jeden z użytkowników darktable, oferuje usługę kalibracji obiektywów. Możesz też odwiedzić projekt Lensfun, aby dowiedzieć się, jak wygenerować własny zestaw parametrów korekcji. Nie zapomnij udostępnić swojego profilu zespołowi lensfun!

🔗kontrolki modułu

aparat
Marka i model aparatu zgodnie z danymi Exif obrazu. Możesz to zmienić ręcznie i wybrać kamerę z menu. Wyświetlone zostaną tylko obiektywy z profilami korekcji pasującymi do wybranego aparatu.
obiektyw
Marka i model obiektywu zgodnie z danymi Exif obrazu. Możesz to zmienić ręcznie i wybrać obiektyw z menu. Jest to wymagane głównie w przypadku czystych soczewek mechanicznych, ale może być również potrzebne w przypadku soczewek niemarkowych / innych firm.
parametry fotometryczne (ogniskowa, przysłona, odległość hiperfokalna)
Korekty obiektywu zależą od pewnych parametrów fotometrycznych odczytanych z danych Exif obrazu: ogniskowej (dla dystorsji, TCA, winietowanie), przysłony (dla TCA, winietowania) i odległości hiperfokalnej (dla winietowania). Wiele aparatów nie rejestruje odległości ogniskowej w swoich danych Exif, w takim przypadku należy ustawić to ręcznie.

Możesz ręcznie nadpisać wszystkie automatycznie wybrane parametry. Wybierz jedną z predefiowanych wartości z rozwijalnego menu bądź (przy otwartym menu) wpisz własną wartość.

poprawki
Określa, które korekcje (zniekształcenie, TCA, winietowanie) powinny być zastosowane w darktable. Zmień to z domyślnej wartości „wszystkie”, jeśli twój aparat wykonał już jakieś wewnętrzne poprawki (np. winietowanie) lub jeśli planujesz dokonać niektórych poprawek za pomocą osobnego programu.
geometria
Oprócz korygowania wad obiektywu, ten moduł może zmienić typ projekcji obrazu. Ustaw w tej liście rozwijanej żądany typ projekcji (np. „prostoliniowy”, „rybie oko”, „panoramiczny”, „cylindryczny”, „rzut prostokątny”, „stereograficzny”, „wiernokątowy”, „rybie oko Thoby’ego”). Aby poprawić proporcje obiektywu anamorficznego, użyj modułu obrotu i perspektywy.
skala
Dostosuj współczynnik skalowania obrazu, aby uniknąć czarnych narożników. Naciśnij przycisk automatycznego skalowania (po prawej stronie suwaka), aby darktable automatycznie znalazł najlepsze dopasowanie.
tryb
Domyślnym zachowaniem tego modułu jest poprawianie wad obiektywu. Przełącz tę listę rozwijaną na „zniekształcenie”, aby zamiast tego symulować wady/zniekształcenia konkretnego obiektywu (efekt odwrócony).
Nadpisanie TCA
Zaznacz to pole, aby zastąpić parametry automatycznej korekcji dla TCA. Spowoduje to wyświetlenie kontrolek czerwonego i niebieskiego TCA. Usuń zaznaczenie pola, aby powrócić do automatycznych poprawek.
TCA czerwony; TCA niebieski
Zastępuje parametry korekcji TCA. Za pomocą tych suwaków można również ręcznie ustawić parametry, jeśli profil obiektywu nie obejmuje korekcji TCA. Zwróć uwagę na kolorowe szwy na elementach o wysokim kontraście i dostosuj parametry TCA, aby zminimalizować te szwy.
zastosowane korekcje
Sporadycznie, dla danej kombinacji aparat/obiektyw, tylko niektóre z możliwych korekt są obsługiwane przez profile lensfun. Ten komunikat poinformuje cię, jakie poprawki zostały faktycznie zastosowane do zdjęcia.

Uwaga: korekcje TCA nie zostaną zastosowane do obrazów, które zostały zidentyfikowane jako monochromatyczne (więcej informacji znajdziesz w sekcji wywoływanie zdjęć monochromatycznych.

Uwaga: Moduł korekcji obiektywu uzupełni brakujące dane na brzegach, powtarzając piksele brzegów. W przypadku mocnych poprawek to wypełnienie może być widoczne (szczególnie na zaszumionych obrazach). W razie potrzeby przytnij obraz.


pokaż prowadnice
Zaznacz to pole, aby wyświetlać nakładki prowadnic, gdy moduł jest aktywowany. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby kontrolować właściwości prowadnic. Zob. prowadnice i nakładki, aby uzyskać szczegółowe informacje.

translations