stół podświetlany

Kontroluje funkcjonalność w widoku i modułach stołu podświetlanego.

🔗ogólne

ukryj wbudowane ustawienia dla modułów narzędziowych
Jeśli ta opcja jest włączona, tylko presety użytkownika będą wyświetlane w menu presetów dla modułów narzędziowych — wbudowane będą ukryte (domyślnie wyłączone).
używaj pojedynczego kliknięcia w module kolekcji
Włącza tryb „pojedynczego kliknięcia” w module kolekcji, co umożliwia wybieranie zakresów (domyślnie wyłączone).
rozwiń jeden moduł na raz
Kontroluje sposób rozwijania modułów narzędziowych. Jeśli ta opcja jest włączona, rozwinięcie modułu przez kliknięcie powoduje zwinięcie dowolnego innego, aktualnie rozwiniętego panelu. Jeśli chcesz rozwinąć panel bez zwijania pozostałych, możesz to zrobić, naciskając Shift+kliknięcie. Wyłączenie tej opcji zamienia znaczenie kliknięcia i Shift+kliknięcia (domyślnie wyłączone).
przewiń do modułów podczas rozwijania/zwijania
Gdy ta opcja jest włączona, panele boczne będą przewijać moduł narzędziowy na górę panelu, gdy jest on rozwinięty lub zwinięty (domyślnie wyłączone).
dwukrotne przyznanie jednej gwiazdki nie wyzeruje oceny
Zwykle dwukrotne kliknięcie jednej gwiazdki ustawia zerową ocenę tego obrazu. Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć tę funkcję (domyślnie wyłączone).
wyświetl paski przewijania w centralnym obszarze
Określa, czy wyświetlać paski przewijania w centralnym widoku stołu podświetlanego (domyślnie włączone).
show image time with milliseconds
Choose whether to include milliseconds when displaying time values (default off). If set, milliseconds are shown in the image information module and can also be used in the geotagging module.

🔗miniaturki

użyj pliku raw zamiast osadzonego JPEG od rozmiaru
Podczas generowania miniatur dla obrazów, które nie zostały jeszcze przetworzone w ciemni, darktable wygeneruje miniatury w oparciu o plik raw wtedy, gdy rozmiar miniatury będzie większy, niż wartość tego parametru. Jeśli miniatura jest mniejsza niż ten rozmiar, program użyje obrazu podglądu JPEG osadzonego w pliku raw. Po przetworzeniu obrazu w ciemni miniatury będą zawsze generowane z surowych danych (możesz wrócić do podglądu JPEG, odrzucając historię). Aby renderować miniatury w najlepszej jakości, wybierz „zawsze”.
generuj wysokiej jakości miniaturki od rozmiaru
Jeśli rozmiar miniatury jest większy niż ta wartość i jest generowany z nieprzetworzonych danych, zostanie on przetworzony przy użyciu ścieżki renderowania pełnej jakości, która jest lepsza, ale wolniejsza (domyślnie 720p). Aby renderować miniatury w najlepszej jakości, wybierz „zawsze”.
separatory kategorii rozmiarów
Kategorie rozmiarów umożliwiają wyświetlanie różnych nakładek miniatur w zależności od rozmiaru miniatur. Zestaw wartości rozdzielonych pionową kreską określa, w jakim rozmiarze obrazu zmienia się kategoria. Domyślna wartość „120|400” oznacza, że generowane będą 3 kategorie miniatur: 0-120px, 120-400px i >400px.
szablon rozszerzonej nakładki dla miniatur
Jeśli wybrałeś wyświetlanie rozszerzonego tekstu nakładki na obrazach miniatur, to ustawienie pozwala określić, jakie informacje mają być wyświetlane. Ten wzorzec może wykorzystywać dowolne zmienne, zdefiniowane w sekcji zmienne.
szablon podpowiedzi dla miniatury (ustaw pusty, aby wyłączyć)
Określa, jakie informacje są wyświetlane w etykiecie narzędzia, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad miniaturami obrazów. Ten wzorzec może również wykorzystywać dowolne zmienne zdefiniowane w sekcji zmienne.

translations