domyślna kolejność modułów

Poniższe sekcje opisują domyślną kolejność modułów w nowej, scenocentrycznej organizacji pracy i starszej, ekranocentrycznej. Zauważ, że w kolejnych sekcjach kolejność modułów idzie od góry (plik wejściowy) do dołu (obraz wyjściowy).

🔗scenocentryczna kolejność modułów

Domyślna kolejność modułów podczas korzystania z nowej, scenocentrycznej organizacji pracy, jest następująca:

 1. punkt czerni/bieli RAW

 2. odwracanie (przestarzałe)

 3. balans bieli

 4. ratowanie prześwietleń

 5. aberracja chromatyczna raw

 6. gorące piksele

 7. odszumianie (raw)

 8. demozaikowanie

 9. odszumianie (profilowane)

 10. rozmywanie powierzchni

 11. obracanie pikseli

 12. skalowanie pikseli

 13. korekta obiektywu

 14. aberracja chromatyczna

 15. usuwanie zamglenia

 16. obrót i perspektywa

 17. orientacja

 18. kadrowanie i obrót (przestarzałe)

 19. liquify

 20. usuwanie plam (przestarzałe)

 21. retusz

 22. ekspozycja

 23. tone mapping (deprecated)

 24. korektor tonów

 25. crop

 26. filtr połówkowy

 27. naprawa profilu wejściowego

 28. przestarzały korektor

 29. naprawa profilu wejściowego

 30. kalibracja koloru

 31. dyfuzja lub wyostrzenie

 32. cenzor

 33. doktor negatywów

 34. odszumianie astrofotograficzne

 35. tablica kolorów

 36. usuwanie obwódek (przestarzały)

 37. korektor kontrastu

 38. filtr dolnoprzepustowy

 39. filtr górnoprzepustowy

 40. wyostrzenie

 41. transfer koloru (przest.)

 42. mapowanie kolorów

 43. mikser kanałów (przestarzały)

 44. podstawowe korekty (przestarzały)

 45. balans kolorów

 46. balans kolorów rgb

 47. krzywa rgb

 48. poziomy rgb

 49. krzywa bazowa

 50. krzywa filmowa (przest.)

 51. KRZYWA FILMOWA RGB – przejście z przestrzeni scenocentrycznej do ekranocentrycznej

 52. lut 3D

 53. kontrast jasność nasycenie

 54. krzywa tonalna

 55. poziomy

 56. cienie i światła

 57. system strefowy (przestarzały)

 58. globalne mapowanie kolorów (przestarzały)

 59. światło wypełniające (przestarzały)

 60. kontrast miejscowy

 61. korekcja koloru

 62. kontrast kolorów

 63. velvia

 64. ożywienie (przestarzały)

 65. strefy kolorów

 66. poświata

 67. koloryzacja

 68. ograniczenie światła

 69. monochromatyczność

 70. ziarno

 71. zmiękczenie

 72. dzielone tonowanie

 73. winietowanie

 74. rekonstrukcja koloru

 75. wyjściowy profil koloru

 76. dithering

 77. obramowanie

 78. znak wodny

legenda:

 • kursywa: odradzane dla scenocentrycznej organizacji pracy
 • pogrubienie: moduł domyślnie włączony

🔗przestarzała/ekranocentryczna kolejność modułów

Domyślna kolejność modułów dla przestarzałej, ekranocentrycznej organizacji pracy, wygląda następująco:

 1. punkt czerni/bieli RAW

 2. odwracanie (przestarzałe)

 3. balans bieli

 4. ratowanie prześwietleń

 5. aberracja chromatyczna raw

 6. gorące piksele

 7. odszumianie (raw)

 8. demozaikowanie

 9. odszumianie (profilowane)

 10. tone mapping (deprecated)

 11. ekspozycja

 12. usuwanie plam (przestarzałe)

 13. retusz

 14. korekta obiektywu

 15. aberracja chromatyczna

 16. obrót i perspektywa

 17. liquify

 18. obracanie pikseli

 19. skalowanie pikseli

 20. orientacja

 21. kadrowanie i obrót (przestarzałe)

 22. korektor tonów

 23. crop

 24. filtr połówkowy

 25. KRZYWA BAZOWA – domyślne przejście pomiędzy przestrzenią scenocentryczną a ekranocentryczną

 26. rozmywanie powierzchni

 27. naprawa profilu wejściowego

 28. usuwanie zamglenia

 29. naprawa profilu wejściowego

 30. kalibracja koloru

 31. dyfuzja lub wyostrzenie

 32. cenzor

 33. doktor negatywów

 34. podstawowe korekty (przestarzały)

 35. rekonstrukcja koloru

 36. tablica kolorów

 37. usuwanie obwódek (przestarzały)

 38. korektor (przest.)

 39. ożywienie (przestarzały)

 40. balans kolorów

 41. balans kolorów rgb

 42. koloryzacja

 43. transfer koloru (przest.)

 44. mapowanie kolorów

 45. poświata

 46. odszumianie astrofotograficzne

 47. globalne mapowanie kolorów (przestarzały)

 48. cienie i światła

 49. korektor kontrastu

 50. kontrast miejscowy

 51. strefy kolorów

 52. ograniczenie światła

 53. monochromatyczność

 54. krzywa filmowa (przest.)

 55. krzywa filmowa rgb

 56. lut 3D

 57. kontrast jasność nasycenie

 58. system strefowy (przestarzały)

 59. krzywa tonalna

 60. poziomy

 61. poziomy rgb

 62. krzywa rgb

 63. światło wypełniające (przestarzały)

 64. korekcja koloru

 65. wyostrzenie

 66. filtr dolnoprzepustowy

 67. filtr górnoprzepustowy

 68. ziarno

 69. kontrast kolorów

 70. wyjściowy profil koloru

 71. mikser kanałów (przestarzały)

 72. zmiękczenie

 73. winietowanie

 74. dzielone tonowanie

 75. velvia

 76. dithering

 77. obramowanie

 78. znak wodny

translations