deseño da vista de impresión

A área central mostra o deseño da imaxe no papel (a área branca). É posible que se mostren algúns bordos grises arredor da imaxe para representar a área imprimible (a páxina menos os bordos) que non enche a imaxe.

A filmstrip debaixo da imaxe permítelle seleccionar máis imaxes .

🔗panel da esquerda

collections
Filter the list of images displayed in the lighttable.

image information :Mostrar información da imaxe

🔗panel da dereita

configuración de impresión
Axuste a configuración de impresión e inicie a impresión.

Translations