variabelen

darktable ondersteunt variabele vervanging in een aantal modules en voorkeursinstellingen. Bijvoorbeeld:

🔗beschikbare variabelen

De volgende variabelen zijn beschikbaar, hoewel ze mogelijk niet allemaal in elke context van toepassing zijn:

$(ROLL.NAME)        filmrol van de invoerafbeelding
$(FILE.FOLDER)       map met de invoerafbeelding
$(FILE.NAME)        basisnaam van de invoerafbeelding
$(FILE.EXTENSION)      extensie van de invoerafbeelding
$(ID)            de afbeelding id
$(VERSION)         het dubbele versienummer
$(VERSION.IF_MULTI)     hetzelfde als $(VERSION) maar null string als er maar één versie bestaat
$(VERSION.NAME)       versienaam uit metadata
$(DARKTABLE.VERSION)    de versie van de in gebruik zijnde darktable instantie
$(DARKTABLE.NAME)      naam van darktable
$(SEQUENCE)         een volgnummer binnen een exporttaak
$(WIDTH.SENSOR)       breedte van RAW-gegevens in pixels vóór RAW-uitsnede
$(HEIGHT.SENSOR)      hoogte van RAW-gegevens in pixels vóór RAW-uitsnede
$(WIDTH.RAW)        breedte van RAW-gegevens in pixels na RAW-uitsnede
$(HEIGHT.RAW)        hoogte van RAW-gegevens in pixels na RAW-uitsnede
$(WIDTH.CROP)        afbeeldingsbreedte in pixels aan het einde van de pixelpijp, maar voor het exporteren formaat wijzigen
$(HEIGHT.CROP)       afbeeldingshoogte in pixels aan het einde van de pixelpijp, maar voor het exporteren formaat wijzigen
$(WIDTH.EXPORT)       afbeeldingsbreedte in pixels aan het einde van de pixelpijp en na export formaat wijzigen
$(HEIGHT.EXPORT)      afbeeldingshoogte in pixels aan het einde van de pixelpijp en na export formaat wijzigen
$(WIDTH.MAX)        maximale breedte ingevoerd in exporteer module
$(HEIGHT.MAX)        maximale hoogte ingevoerd in exporteer module
$(YEAR)           jaar op datum van export
$(MONTH)          maand op datum van export
$(DAY)           dag op exportdatum
$(HOUR)          uur op het moment van importeren/exporteren
$(MINUTE)         minuut op het moment van importeren/exporteren
$(SECOND)         seconde op het moment van importeren/exporteren
$(MSEC)          milliseconde op het moment van importeren/exporteren
$(EXIF.YEAR)        exif jaar
$(EXIF.MONTH)       exif maand
$(EXIF.DAY)        exif-dag
$(EXIF.HOUR)        exif uur
$(EXIF.MINUTE)       exif minuut
$(EXIF.SECOND)       exif seconde
$(EXIF.MSEC)        Exif milliseconden
$(EXIF.ISO)        iso-waarde
$(EXIF.EXPOSURE)      exif-belichting
$(EXIF.EXPOSURE.BIAS)   exif belichtingsbias
$(EXIF.APERTURE)      exif-diafragma
$(EXIF.FOCAL.LENGTH)    exif-brandpuntsafstand
$(EXIF.FOCUS.DISTANCE)   exif focusafstand
$(LONGITUDE)        lengtegraad
$(LATITUDE)        breedtegraad
$(ELEVATION)        elevatie
$(STARS)          sterbeoordeeling (alleen tekst)
$(RATING.ICONS)      sterbeoordeling (met stertekens)
$(LABELS)         kleurlabels (alleen tekst)
$(LABELS.ICONS)      kleurlabels (kleuren labels als iconen)
$(MAKER)          cameramerk
$(MODEL)          cameramodel
$(LENS)          lens
$(TITLE)          titel uit metadata
$(DESCRIPTION)       beschrijving uit metadata
$(CREATOR)         maker uit metadata
$(PUBLISHER)        uitgever uit metadata
$(RIGHTS)         rechten uit metadata
$(TAGS)          labellijst (Xmp.dc.Subject)
$(CATEGORYn(category))   labelnaam van niveau n [0,9] van geselecteerde categorie (van label)
$(SIDECAR_TXT)       inhoud van sidecarbestand (indien aanwezig)
$(FOLDER.PICTURES)     afbeeldingenmap
$(FOLDER.HOME)       thuismap
$(FOLDER.DESKTOP)     bureaubladmap
$(OPENCL.ACTIVATED)    of OpenCL is geactiveerd
$(USERNAME)        gebruikersnaam gedefinieerd door OS
$(NL)           voeg nieuwe regel toe
$(JOBCODE)         interne functiecode van huidige opdracht

🔗tekenreeksvervanging

Alle variabelen ondersteunen basistekenreeksvervanging geïnspireerd door bash, hoewel sommige details verschillen.

Alle patronen worden behandeld als eenvoudige tekenreeksvergelijkingen. Er is geen regex-ondersteuning.

De volgende tekenreeksvervangingsfuncties zijn beschikbaar, waarbij var een van de hierboven genoemde variabelen is:

$(var-default)          Als var leeg is, retourneer dan "default"

$(var+alt_value)         Als var is ingesteld, retourneer "alt_value" anders retourneer lege tekenreeks

$(var:offset)          Retourneer var vanaf offset
                 Als offset een negatieve telling is vanaf het einde van de string

$(var:offset:length)       Beginnend met offset, retourneer maximaal lengte tekens van var
                 Als offset negatief is, wordt de lengte geteld vanaf het einde van var
                 Als de lengte negatief is, geeft dit het einde van het resultaat aan,
                 geteld vanaf het einde van var, en niet een werkelijke lengte

$(var#pattern)          Verwijder "patroon" vanaf het begin van var

$(var%pattern)          Verwijder "patroon" aan het einde van var

$(var/pattern/replacement)    Vervang het eerste voorkomen van "pattern" in var door "replacement"
                 Als "vervanging" leeg is, wordt "patroon" verwijderd

$(var//pattern/replacement)   Vervang alle exemplaren van "pattern" in var door "replacement"
                 Als "vervanging" leeg is, wordt "patroon" verwijderd

$(var/#pattern/replacement)   Als var begint met "patroon", wordt "patroon" vervangen door "vervanging"

$(var/%pattern/replacement)   Als var eindigt met "pattern" dan wordt "pattern" vervangen door "replacement"

$(var^)             Maak het eerste teken van var in hoofdletters

$(var^^)             Maak alle tekens van var in hoofdletters

$(var,)             Maak het eerste teken van var in kleine letters

$(var,,)             Maak alle tekens van var in kleine letters

translations