darktable

Het binaire bestand `darktable’ start darktable met zijn GUI en volledige functionaliteit. Dit is de standaard manier om darktable te gebruiken.

darktable kan worden aangeroepen met de volgende opdrachtregelparameters:

darktable [-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,control,demosaic,
        dev,fswatch,imageio,invoer,ioporder,bibliotheek,lua,
        maskers,geheugen,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,
        signaal,sql,tegels,ongedaan maken,uitgebreide}]
     [<input file>|<afbeelding map>]
     [--version]
     [--disable-opencl]
     [--library <bibliotheek bestand>]
     [--datadir <data map>]
     [--moduledir <module map>]
     [--tmpdir <tmp map>]
     [--configdir <gebruiker config map>]
     [--cachedir <gebruiker cache map>]
     [--localedir <lokale map>]
     [--luacmd <lua commando>]
     [--noiseprofiles <ruisprofiel json bestand>]
     [--d-signal <signaal>]
     [--d-signal-act <alle, verhoog, verbind, verbreek, printtrace>]
     [--conf <key>=<waarde>]
     [-t <num openmp threads>]

Alle parameters zijn optioneel. In de meeste gevallen moet darktable worden gestart zonder aanvullende parameters, in welk geval darktable geschikte standaardinstellingen gebruikt.

-d {alle,act_on,cache,camctl,camsupport,controle,demosaïsche,dev,fswatch,imageio,invoer,ioporder,bibliotheek,lua,maskers,geheugen,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,signaal,sql,tegels ,ongedaan maken,uitgebreide}
Schakel debug-uitvoer naar de terminal in. Er zijn verschillende subsystemen van darktable en elk daarvan kan afzonderlijk worden gedebugd. Je kunt deze optie meerdere keren gebruiken als je meer dan één subsysteem wilt debuggen (bijv. darktable -d opencl -d camctl) of ze allemaal tegelijk wilt debuggen (met -d all). Sommige debug-opties (zoals -d opencl) kan ook meer uitgebreide uitvoer bieden, die kan worden aangeroepen met de extra optie -d verbose. De uitgebreide optie moet expliciet worden opgegeven, zelfs bij gebruik van -d all.
--d-signal <signal>
Als -d signal of -d all is opgegeven, specificeer dan het signaal dat moet worden opgespoord met deze optie. Specificeer ALL om alle signalen te debuggen of specificeer het signaal met de volledige naam. Kan meerdere keren worden gebruikt.
--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>
Als -d signal of -d all is opgegeven, specificeer je met deze optie de signaalactie die moet worden opgespoord.
<input file>|<image folder>
Geef optioneel de naam van een afbeeldingsbestand of map op. Als een bestandsnaam wordt gegeven, begint darktable in de ontwikkelenweergave met dat bestand geopend. Als een map wordt gegeven, begint darktable in de bibliotheek-weergave met de inhoud van die map als de huidige collectie.
--version
druk het darktable-versienummer, een copyrightmelding en andere nuttige informatie af en beëindig dan.
--disable-opencl
Voorkom dat darktable het OpenCL-subsysteem initialiseert. Gebruik deze optie als darktable crasht bij het opstarten vanwege een defecte OpenCL-implementatie.
--library <library file>
darktable bewaart beeldinformatie in een sqlite-database voor snelle toegang. De standaardlocatie van dat databasebestand is $HOME/.config/darktable/library.db. Gebruik deze optie om een alternatieve locatie op te geven (bijvoorbeeld als je wat experimenten wilt doen zonder jouw oorspronkelijke library.db in gevaar te brengen). Als het databasebestand niet bestaat, maakt darktable het voor jou aan. Je kan ook :memory: als bibliotheekbestand opgeven, in welk geval de database in het systeemgeheugen wordt bewaard – alle wijzigingen worden genegeerd wanneer darktable wordt beëindigd.

Telkens wanneer darktable start, wordt de bibliotheek vergrendeld voor de huidige gebruiker. Het doet dit door de huidige proces-ID (PID) te schrijven naar een vergrendelingsbestand `.lock’ naast de opgegeven bibliotheek. Als darktable een bestaand vergrendelingsbestand voor de bibliotheek vindt, wordt het onmiddellijk beëindigd.

--datadir <data directory>
definieer de map waar darktable zijn runtime-gegevens vindt. De standaardlocatie is afhankelijk van jouw installatie. Typische locaties zijn /opt/darktable/share/darktable/ en /usr/share/darktable/.
--moduledir <module directory>
darktable heeft een modulaire structuur en organiseert de modules als gedeelde bibliotheken die tijdens runtime kunnen worden geladen. Deze optie vertelt darktable waar de gedeelde bibliotheken moeten worden gezocht. De standaardlocatie is afhankelijk van jouw installatie. Typische locaties zijn /opt/darktable/lib64/darktable/ en /usr/lib64/darktable/.
--tmpdir <tmp directory>
Bepaal waar darktable zijn tijdelijke bestanden moet opslaan. Als deze optie niet wordt meegeleverd, gebruikt darktable de systeemstandaard.
--configdir <config directory>
definieer de map waarin darktable de gebruikersspecifieke configuratie opslaat. De standaardlocatie is $HOME/.config/darktable/.
--cachedir <cachemap>
darktable houdt een cache van afbeeldingsminiaturen bij voor een snel voorbeeld van afbeeldingen en voorgecompileerde OpenCL-binaire bestanden voor snel opstarten. Standaard bevindt de cache zich in $HOME/.cache/darktable/. Meerdere miniatuurcaches kunnen parallel bestaan – één voor elk bibliotheekbestand.
--localedir <locale directory>
definieer waar darktable zijn taalspecifieke tekstreeksen kan vinden. De standaardlocatie is afhankelijk van jouw installatie. Typische locaties zijn /opt/darktable/share/locale/ en /usr/share/locale/.
--luacmd <lua command>
Een tekenreeks met lua-opdrachten die moeten worden uitgevoerd na de initialisatie van lua. Deze opdrachten worden uitgevoerd na jouw “luarc” -bestand.
Als lua niet is gecompileerd, wordt deze optie geaccepteerd maar doet niets.
--noiseprofiles <noiseprofiles json-bestand>
geef een json-bestand op dat cameraspecifieke ruisprofielen bevat. De standaardlocatie is afhankelijk van jouw installatie. Typische locaties zijn /opt/darktable/share/darktable/noiseprofile.json en /usr/share/darktable/noiseprofile.json.
--conf <key>=<value>
darktable ondersteunt een uitgebreide set configuratieparameters gedefinieerd door de gebruiker in $HOME/.config/darktable/darktablerc. Je kan met deze optie tijdelijk individuele instellingen op de opdrachtregel overschrijven – deze instellingen worden bij het afsluiten niet opgeslagen in darktablerc.
-t <num openmp threads>
beperk het aantal openmp-threads om te gebruiken in openmp parallelle secties

translations