máscaras de mapa de bits

Como se describe nas seccións anteriores, a saída final da máscara dun módulo (o efecto combinado de calquera máscara debuxada e paramétrica) é unha imaxe de trama en escala de grises que representa a medida en que o efecto do módulo debe aplicarse a cada píxel. Esta imaxe rasterizada almacénase internamente para os módulos activos e pode ser reutilizada posteriormente por outros módulos no pixelpipe.

Como con calquera máscara, se o valor de opacidade dun píxel nunha máscara rasterizada é cero, a entrada do módulo pasa polo módulo sen cambios. Se a opacidade é 1.0, o módulo ten todo o seu efecto. Para cada valor entre 0 e 1,0 o efecto do módulo aplícase proporcionalmente nese lugar.

Podes escoller unha máscara rasterizada da caixa combinada. As máscaras rasterizadas pódense identificar polo nome do módulo contra o que se xeraron orixinalmente.


Nota: As máscaras rasterizadas xéranse como parte do procesamento interno dun módulo. Unha vez que se completa o procesamento dun módulo, a súa máscara estará dispoñible para os módulos posteriores no pixelpipe.

Isto ten dúas implicacións:

  1. Os módulos desactivados non poden xerar máscaras rasterizadas xa que non participan no procesamento pixelpipe. En canto desactivas un módulo, a súa máscara xa non estará dispoñible para o seu uso.

  2. As máscaras rasterizadas pásanse arriba polo pixelpipe despois do procesamento do módulo; só poden ser usadas por módulos que veñen máis tarde na canalización que o módulo xerador.


translations